HEBREW

Hebrew

בחודש אלול תשע”ד תחילת חודש ספטבר 2014 שמונה אברכים תלמידי חכמים ובראשם רשא הכולל הרב אליעזר הכהן שליט”א באו לגור באטלנטא ללמוד בכולל החדש שנפתח בבית כנסת נר המזרח בראשותו של הרב שמואל כושכרמן שליט”א

במשך שעות היום לומדים האברכים במקצועות הכי מסובכות בעומק רב בתלמוד ובפוסקים וטוחנים את הסוגיא עד ההלכה הברורה. כל מי שנכנס לראות ולשמוע את לימוד התורה שיוצא מפי הרבנים נשאר פעור פה, היתכן שכאן באטלנטא ישנם תלמידי חכמים שלומדים יומם וליל בזו התלהבות!? אנשים כאלה יש בערים גדולות כמו בברוקלין ניו יורק ולייקווד ניו ג’רזי ובארץ ישראל. וכך מפה לאוזן השמועה פושטת וכל אחד בה לראות בעצמו איך יושבים ולומדים הרבנים בצוותא

בשעות הערב לומדים הרבנים עם בעלי בתים, אחרי יום קשה של עבודה צמאים לשמוע מלה של תורה. ישנם חברותות וגם שיעורים בכל מקצוע בתורה בין במקרא או במשנה וגמרה ועד ההלכה, וגם בחמישה שפות עברית אנגלית פרסית רוסית (ספרדית) ואם צריך אפשר גם באידיש

בעלי בתים מכל רחבי העיר ומכל המגזרים באים ללמוד תורה ומתעלים למעלות גבוהות וכך התחילה המהפכה כאן העיר בואו תהיו חלק מהטרנד החדש ולהיות חלק מהמהפיכה שמתחוללת בעיר

בכולל גם כן מציע הארחה למי שצריך או רוצה לבוא לשבתות וחגים

לפרטים על שיעורים ועוד אפשר ליצור קשר עם הרב חיים נפתלי

845 422 1358

rabbichaimnaftali@gmail.com